VAVA’S İSMİNİN KAYNAĞI

VAVA ismi, 4000 yıllık Sümer yazıtlarında bir bereket Tanrıçası olarak karşımıza çıkar. Yazıtlardaki Kral Gueda’nın silindir mührü bu konuda bize kaynak olur. Metinler, Tanrı NİNGİRSU ve Tanrıça VAVA ‘nın birleşme ritüelini içermektedir.HİEROS GAMOS (Kutsal Evlilik) olarak adlandırılan bu tören, Sümer Uygarlığı’na göre bolluk ve bereketin simgesiydi. İnsanlık tarihinin ilk evlilik törenleri de Ningirsu ve Vava’dan ilham alınarak uygulanmıştır. Bolluk ve bereketi artırmak adına yapılan bu törenler, günümüz evlilik törenlerine ışık tutmuştur. Antik geleneklere bağlı bir ritüel olan Hieros Gamos’un (kutsal evliliğin) günümüz doğu ve batı toplumlarının düğün geleneklerinde sembolik de olsa yansımalarını bulmak mümkündür.

İsmimiz, 4000 yıllık geçmişi geleceğe bağlayan kutsal ve sağlam bir mühürdür.